Martialis

Een interview

Martial Reading
Cartoon uit: A Most Merry and Illustrated History of the Life and Epigrams of Martial. Passive Entertainment in the Roman Empire

INTERVIEWER Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen, meneer Valerius… (wordt prompt door de dichter onderbroken)

MARTIALIS Zeg maar Martialis!

INTERVIEWER Goed dan. Martialis, op basis van tal van uw epigrammen wordt u zowel door de feministen als door de voltallige LGBTQ+ gemeenschap beschuldigd van seksisme, vrouwenhaat en homofobie. Mag ik polsen naar een eerste reactie op die aantijging?

MARTIALIS Ik weet in de verste verte niet waarover je het hebt.

INTERVIEWER Hoe bedoelt u?

MARTIALIS Laten we eerst eens beginnen met een aantal dingen scherp te krijgen. Wie of wat zijn die feministen die je zopas ter sprake bracht? Dat het afgeleid is van het woord femina hoef je mij natuurlijk niet uit te leggen. Ik ben een native speaker van de lingua latina. Het heeft dus iets te maken met vrouwen, neem ik aan?

INTERVIEWER Meent u dat nu werkelijk? Hebt u nog nooit over het feminisme gehoord? We zijn intussen al aan de derde… nee, wat zeg ik? de vierde golf bezig.

MARTIALIS Neen. En dat is een eerlijk antwoord.

INTERVIEWER Goed. Kort uitgelegd draait het in het feminisme om het kritisch analyseren van ongelijke verhoudingen tussen mannen en vrouwen en om het nastreven van emancipatie van de vrouw op alle maatschappelijke domeinen. Het is dus een beweging die opkomt voor de belangen van de vrouw. Vanzelfsprekend zijn er veel vrouwen aan verbonden, maar ook mannen outen zich tegenwoordig als feminist.

MARTIALIS (verslikt zich in zijn wijn) Wat zeg je me daar? Mannen die willen dat de vrouw als hun gelijke behandeld wordt? Heb ik dat nu goed begrepen?

INTERVIEWER Ja.

MARTIALIS Bij Pollux! Wat een onzin! Vrouwen zijn toch niet in de wieg gelegd om als man door het leven te gaan? Het zijn vrouwen!

INTERVIEWER Ja, maar hun sekse mag geenszins een obstakel zijn voor hun ambitie. Vrouwen moeten om het even wat kunnen bereiken.

MARTIALIS Om het even wat? Dus, ik zeg maar wat, een carrière in de politiek?

INTERVIEWER Ja.

MARTIALIS En dan dragen de vrouwen, net als de mannen natuurlijk, de toga! (begint onbedaarlijk te lachen) Je weet toch welke vrouwen bij ons de toga mogen dragen?

INTERVIEWER Euh…

MARTIALIS (proest het uit) De meisjes van plezier!

INTERVIEWER Goed, Martialis, even ernstig.

MARTIALIS Ernstig? Maar ik ben volkomen ernstig! Dus jij zit hier met een uitgestreken gezicht te beweren dat er mannen zijn die het goed vinden, die het tolereren dat vrouwen in de politiek gaan?

INTERVIEWER Ja. Dat wordt zelfs van harte aangemoedigd. In de Belgische politiek zijn  seksequota zelfs sinds 2002 in de Grondwet verankerd om aan een minimumaantal vrouwen in de politiek te geraken.

MARTIALIS Aangemoedigd? Vrouwen moéten in de politiek? Dat is toch te gek voor woorden! Dat is een fulltime job. Daar hebben vrouwen toch helemaal de tijd niet voor?

INTERVIEWER Hoe bedoelt u?

MARTIALIS Vrouwen, toch de getrouwde exemplaren, moeten kinderen voortbrengen en het huishouden bestieren. Ze worden weliswaar bijgestaan door slaven, maar toch blijft dat huishouden een fulltime baan. Hoe doen die vrouwen dat dan?

INTERVIEWER Soms kiest de man ervoor om het huishouden te doen. En, kleine correctie: het woord slaaf mag sinds 1948 niet meer gebruikt worden. Het zijn ‘poetshulpen’.

MARTIALIS (verslikt zich opnieuw) Ga weg, man! De man doet het huishouden, terwijl de vrouw buitenshuis carrière maakt? Dat is de omgekeerde wereld!

INTERVIEWER Nee, dat is het ‘m net. Vrouwen kunnen net zo goed als mannen een succesvolle carrière uitbouwen. En sommige mannen kunnen even goed als vrouwen huishoudelijke taken managen.

MARTIALIS Ja, ik kan me al voorstellen welke mannen je daarbij voor ogen hebt. (maakt een slap gebaar met z’n hand)

INTERVIEWER (fronst de wenkbrauwen)

MARTIALIS Kom, niet flauw doen. Je weet perfect wie ik bedoel.

INTERVIEWER Euh…

MARTIALIS De cinaedi!

INTERVIEWER Euh…

MARTIALIS Mannen met van die verwijfde streken, die zich als een vrouwtje opdirken en die zich ook graag als een vrouwtje laten nemen.

INTERVIEWER Ik denk dat u nu opnieuw de LGBTQ+ gemeenschap schoffeert.

MARTIALIS Juist! Dat wilde ik je nog vragen: welke gemeenschap is dat precies?

INTERVIEWER Voluit heet de gemeenschap Lesbian Gay Bisexual Transgender Transsexual 2/Two-Spirit Queer Questioning Intersex Asexual Ally Pansexual …

MARTIALIS Ik heb geen enkel benul van wat je nu net gezegd hebt. Pan, ja, die ouwe geilaard ken ik.

INTERVIEWER Nee, “pan” is in het woord “pansexual” afgeleid van het Griekse woord pan. Mensen die panseksueel zijn kunnen verliefd worden op iedereen en het maakt hen niet uit of dat nu een meisje, een jongen of iets ertussenin is.

MARTIALIS Iets ertussenin? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Een hermafrodiet, bedoel je dat?

INTERVIEWER Meneer Valerius…

MARTIALIS Martialis!

INTERVIEWER Martialis, ik vrees dat we aan het afdwalen zijn. Ik herhaal mijn allereerste vraag waarop ik nog steeds geen antwoord gekregen heb.

MARTIALIS Wat was je vraag ook alweer?

INTERVIEWER Begrijpt u waar de aanklacht van de feministen en de LGBTQ+ gemeenschap vandaan komt?

MARTIALIS Welke aanklacht?

INTERVIEWER Dat u zich in tal van epigrammen schuldig gemaakt hebt aan seksisme, vrouwenhaat en homofobie.

MARTIALIS Ik vind nu wel dat mijn epigrammen in hun maatschappelijke context moeten geplaatst worden. Toegegeven, af en toe gebruik ik een schunnig woord, jaag ik de vrouwtjes tegen mij het harnas in… Maar toen, in mijn tijd was het bon ton om zoiets te doen.

INTERVIEWER Dus u distantieert zich van de denkbeelden die u toen in uw epigrammen geventileerd hebt?

MARTIALIS Distantiëren, dat is wat veel gezegd. Laat ik het zo zeggen: mijn epigrammen weten op humoristische wijze de tijdsgeest te vatten.

INTERVIEWER Dus wanneer u de vrouw er stevig van langs geeft, doet u dat af als slechts een “voorbeeld van de tijdsgeest”.

MARTIALIS (gniffelt) stevig van langs geven… dat is een mooie…

INTERVIEWER Onder het mom van humor vergoelijkt u dus al die… ik wil er zelfs geen doekjes meer om winden: gore taal?

MARTIALIS Gore taal, overdrijft u nu niet een beetje? Uiteindelijk is nog niet een kwart van wat ik geschreven heb schunnig of pornografisch te noemen. Ik heb ook heel gevoelige epigrammen geschreven met een filosofisch tintje.

INTERVIEWER Een filosofisch tintje? Bespaar me uw uitleg, meneer Martialis! Ik geloof er geen barst van! U bent een seksistisch zwijn! En breek me de bek niet open over de joodse gemeenschap die u bespot en beschimpt! Ronduit schandalig wat u in sommige epigrammen over hen geschreven hebt! Godverdomme! Ik houd het niet meer uit bij zo’n boertige ploert! (loopt rood aangelopen weg)

MARTIALIS Prachtig gewoon hoe grondig die mijn epigrammen uitgekamd heeft! Laudat, amat, cantat nostros libellos!* (stapt glimmend van trots en handenwrijvend weg)

(*) beginvers uit epigram VI. 60: Laudat, amat, cantat nostros mea Roma libellos,/ meque sinus omnes, me manus omnis habet./ Ecce rubet quidam, pallet, stupet, oscitat, odit./ Hoc volo: nunc nobis carmina nostra placent. (Mijn Rome prijst, bemint en bezingt onze boekjes./ Iedereen heeft me op zak. Iedereen heeft me in de hand./ Kijk, daar bloost iemand, wordt bleek, staat verstomd of met de mond open, die daar haat me./ Dat wil ik: nu pas vind ik m’n gedichten goed.)