Lyris toch! (2.73)

The forbidden erotica of ancient Pompeii - BBC Reel
Erotisch tafereel uit Pompeji

2.73

Lyris wil weten wat ze doet.
Hetzelfde wat ze nuchter doet:
door de knieën buigen
en pikken afzuigen.

Noot bij de tekst:
De naam Lyris wordt in inscripties aangetroffen en kan zowel naar een man als naar een vrouw verwijzen. De combinatie van dronkenschap en de seksuele act van fellatio doet vermoeden dat het hier om een prostituee gaat. De naam kan verband houden met het muziekinstrument de lier. Commentatoren vragen zich af of “de lier bespelen” een seksueel eufemisme is.
Het epigram waarin Lyris optreedt beslaat slechts één enkele versregel. Sommigen vinden dat te weinig, hoewel het gedicht helemaal af is, en hebben voorstellen voor een tweede versregel gedaan. Een sterkere pointe is evenwel niet te verzinnen. Een van de voorstellen is: gaudeo. quid facies ebria facta, Lyris? (Ik ben blij, wat zal je doen, Lyris, als je gedronken hebt?) Maar dat voorstel houdt geen rekening met het feit dat Lyris in de eerste regel al te diep in het glaasje heeft gekeken en totaal geen benul heeft van wat ze aan het doen is.

Post Tagged with , ,

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *