Extra geld in het laatje! (epigram 2.52)

Toga? No Thanks! The Bikini Girls of Ancient Rome | by ...
Sportende meisjes in de oudheid – Detail uit de mozaïek die in de jaren ’50 van de vorige eeuw aangetroffen werd in de Villa Romana del Casale op het eiland Sicilië

2.52

Dasius weet hoe hij baders extra geld uit de zakken kan kloppen:
vrouwen met dikke borsten moeten drie keer aan de kassa stoppen.

Noot bij de tekst:

Dasius is vermoedelijk de eigenaar of de manager (Lat. conductor) van een badhuis. Het geld dat geïnd werd, vloeide ofwel naar de staatskas (in dat geval werd er gesproken van een vectigal), ofwel waren het inkomsten van privé-uitbaters (Lat. balneaticum). Als man betaalde je in vele gevallen een quadrans als toegangsprijs, een vierde van een as, de Romeinse munteenheid. Dat was spotgoedkoop. Uit een passage in de zesde satire van Iuvenalis kunnen we afleiden dat vrouwen méér moesten betalen dan mannen om in het badhuis toegelaten te worden (satire VI 445-447). De lex metalli Vipascensis bevestigt dat: mannen betaalden een halve as, vrouwen een volledige.

In het Latijn wordt de vrouw, die goed voorzien is van oren en poten, bij naam genoemd: Spatale. Die naam komt uit het Grieks en betekent ‘wellustig’. In het Latijnse epigram staat er dat Spatale de prijs betaalt: illa dedit. In het boek ‘A Prosopography to Martial’s Epigrams’ van Rosario Moreno Soldevila e.a. wordt een mogelijke (maar nogal vergezochte) interpretatie gegeven aan die slotwoorden: ‘The final illa dedit (2) may imply not just that she paid without saying a word, but also that she paid with sexual favours.’ (p. 565) Craig Williams volgt die interpretatie niet (2004: 182): ‘But the epigram tells us nothing about Spatale other than the fact that she is extremely busty, and there is no evidence for a Roman association between large breasts and lustfulness.’

Post Tagged with

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *