Epigram boek XI.71

Roman Medicine: 6 Ways People Stayed Healthy In Ancient Rome - HistoryExtra
Een reliëf uit de 2de eeuw waarop een dokter te zien is die het oog van een patiënt onderzoekt

Dokters hebben een zwaar beroep. In de oudheid was dat niet anders.

XI. 71

Leda jammert tegen haar stokoude man:

“Ik ben ziek(1)! Neuken is het enige dat me redden kan!

Maar zo’n vaart wil ik niet dat het loopt.

Dan zie ik mezelf nog liever opgeknoopt.”

Daar wil haar man niet van weten: “Nood breekt wet.

Ik installeer de beste dokter bij je bed.”

Vrouwen(2) kwamen daarbij niet aan bod.

Enkel mannen bekommerden zich om haar lot.

Noten bij de tekst:


(1) In het Latijn staat er: Hystericam… se dixerat esse, ze had gezegd dat ze hysterisch was. Het woord hysterisch is afgeleid van het Griekse woord voor baarmoeder, hè hustera. Hippocrates, een Griekse arts uit de vijfde eeuw v. Chr., gebruikt het adjectief ‘husterikoon’ in zijn Aforismen. Plato gebruikt het ook in zijn dialoog Timaeus om ziektes bij vrouwen te verklaren. De baarmoeder wordt door Timaeus, de belangrijkste gesprekspartner aan wie de dialoog zijn naam ontleent, omschreven als een dier met een eigen wil. Wanneer een vrouw geen kinderen op de wereld had gebracht, begon de baarmoeder uit protest hevig te bewegen in het lichaam, waardoor de adem bij de vrouw werd afgesneden en ze ten prooi viel aan allerlei ziektes. (bron: L. C. Hurst, Freud and the great neurosis: discussion paper)

(2) Martialis gebruikt hier zowel de mannelijke vorm ‘medici’ als de vrouwelijke vorm ‘medicae’, wat lijkt aan te wijzen dat ook vrouwen het beroep van arts hebben uitgeoefend. Daar zijn ook epigrafische bewijzen voor. Wie hoerover meer wil weten: klik hier.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *