Epigram boek IX.25

Ganymedes - Ontvoerd door Zeus | Historiek
Ganymedes

Ik beken: ook ik heb wel eens in m’n jonge, wilde jaren zitten loensen naar een knappe en vriendelijke barman, die Tom Cruise-gewijs z’n kunsten ten beste gaf. Dat is ‘des mensen’. Ook de Romeinen hadden niet enkel oog voor wát er opgediend werd, maar ook voor wíe er opdiende. In het onderstaande epigram gaat de onverdeelde aandacht van de gasten uit naar een zekere Hyllus, een bekoorlijke jongeling.

IX. 25

Telkens wanneer onze blikken naar je slaafje Hyllus gaan,

kijk je ons, Afer, enigszins geërgerd aan,

alsof we een stelletje boeven zijn,

terwijl we alleen kijken naar de serveerder van de wijn,

net zoals we naar de zon en de sterren kijken

en naar de tempels waar de goden in hun almacht prijken.

Moeten we de ogen dan op de grond richten,

bang voor het onheil dat een Gorgo (1) zou kunnen stichten?

Hercules was toch ook een vent van het stoere slag?

Hij mocht naar Hylas (2) kijken tijdens elk drinkgelag.

En Mercurius was met ieders welbevinden in zijn sas,

wanneer hij met Ganymedes (3) aan het dollen was.

Als je niet wil, Afer, dat je gasten je vriendelijke dienaars bekijken

moet je Phineus (4) of Oedipus (5) vragen om aan je tafel neer te strijken.

Noten bij de tekst:

(1) De bekendste onder de Gorgonen moet ongetwijfeld Medusa zijn, die met haar penetrante blik mensen deed verstenen.

(2) Hylas was de knappe dienaar en geliefde van Hercules. Ze vergezelden Jason op zijn tocht naar het verre Kolchis om het Gulden Vlies te bemachtigen.

(3) Ganymedes was de persoonlijke wijnschenker van de oppergod himself, Jupiter. Homeros vertelt dat Ganymedes “de mooiste der stervelingen was” en dat was reden genoeg voor Jupiter om de jongen te ontvoeren in de gedaante van een adelaar. Ganymedes werd onsterfelijk gemaakt en Tros, de vader van Ganymedes, kreeg ter compensatie voor het verlies van zijn zoon een stel volbloedpaarden van Mercurius cadeau. Iedereen tevreden!

(4) Phineus was een blinde ziener.

(5) Oedipus stak zijn eigen ogen uit, toen hij ontdekte dat hij de lakens had gedeeld met zijn bloedeigen moeder.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *