Een hardhandige kapper (11.84)

undefined
Sweeney Todd

11.84

Wie niet vroegtijdig aan de overkant van de Styx wil geraken,
kan beter geen afspraak bij kapper Antiochus maken.
Bleke armen worden met minder wrede messen gemutileerd
tijdens de praktijken waartoe Cybele haar priesters inspireert. (1)
Het wegsnijden van een hernia door Alcon gebeurt met minder pijn, (2)
of wanneer je bij die schrijnwerker voor je gebroken botten moet zijn.
Dat hij de kin van een arme cynicus of stoïcijn maar scheert,
of de stoffige manen van een paard coiffeert.
Prometheus zou van geen knipbeurt willen weten,
die beul van een vogel mag zijn lever twéé keer per dag opvreten! (3)
Pentheus zou vierklauwens naar zijn moeder vluchten, (4)
Orpheus zou bij de maenaden zijn gebroken hart willen luchten. (5)
Dat is onmiddellijk het effect
wanneer Antiochus zijn messen trekt!
Tel je de littekens op mijn gehavende kin?
Zelfs voor een ouwe bokser zijn die niet min.
Een woeste vrouw gaat met haar nagels minder fel tekeer.
Antiochus ging overduidelijk bij een misdadiger in de leer.
Eén dier moeten we om zijn vernuft vereren:
de bok moet met zijn ruige sik Antiochus niet trotseren!

Noten bij de tekst:

  1. Het feest ter ere van Cybele, dat drie dagen duurde en in het voorjaar gevierd werd, ging er wild en uitgelaten aan toe. Haar fanatieke volgelingen sneden zich tijdens de festiviteiten met messen: Cybele (mythologie) – Wikipedia
  2. Alcon was een bekende chirurg ten tijde van keizer Claudius (keizer van 41-54). Artsen hadden in die tijd geen al te beste reputatie. De opleiding was nog niet gereglementeerd en iedereen kon zich een arts noemen. Weinig verwonderlijk dat er in Rome veel kwakzalvers rondliepen. Dat is ook de reden dat Alcon een schrijnwerker wordt genoemd: v6 fabrili… manu, die met brute hand de botten in elkaar timmert. In epigram 6.70 wordt Alcon nog een keer genoemd: Cotta verkeert als zestigplusser in uitstekende gezondheid. Dat heeft hij te danken aan het feit dat hij resoluut de aanwezigheid van artsen zoals Alcon, Dasius en Symmachus meed.
  3. Prometheus werd gestraft voor het feit dat hij het vuur aan de mensen schonk. Zeus liet hem vastbinden aan een rots in het Kaukasusgebergte. Elke dag kwam een adelaar zijn lever opeten. ’s Nachts groeide die lever terug aan, zodat de adelaar de dag nadien opnieuw aan de slag kon. Goden en het verzinnen van sadistische straffen, het is verbazingwekkend hoe goed die twee dingen samengaan. Kijktip? The myth of Prometheus – Iseult Gillespie – YouTube
  4. Pentheus, koning van Thebe, verzette zich tegen de introductie van de Bacchuscultus in zijn stad. Tijdens het orgiastisch vereren van die godheid werd hij door zijn eigen moeder Agave in stukken gescheurd.
  5. Orpheus verkeerde in diepe rouw voor het verlies van zijn geliefde Eurydice. Hij wees elke andere vrouw af en wilde geen tweede keer in het huwelijksboortje stappen. Hij werd door de vrouwelijke volgelingen van Bacchus (‘maenaden’ of ‘bacchanten’ genoemd) in stukken gescheurd. Kijktip? The tragic myth of Orpheus and Eurydice – Brendan Pelsue – YouTube

Post Tagged with , ,

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *