De eeuwige student (epigram 2.64)

In onderstaand epigram twijfelt een zekere Laurus, een fictief personage, tussen twee jobs: die van retor (Lat. rhetor) of die van advocaat (Lat. causidicus). Een retor onderwees de kunst van de welsprekendheid, een advocaat bracht die kunst in de praktijk door te pleiten. Het onderscheid tussen een retor en een advocaat wordt verder in het […]

lees meer

Maronilla, een begeerlijke brok? (epigram 1.10)

Over het vinden van de geschikte huwelijkspartner… I. 10 Gemellus wil per se met Maronilla trouwen.Niets of niemand kan ‘m tegen houwen.Hij dringt aan en vuurt smeekbedes af.Niet meer te tellen zijn de cadeaus die hij al gaf.Een schoonheid is zij nochtans niet.Wat hij dan toch in zo iemand ziet?Het is de hoest die haar […]

lees meer

Het goede leven, waarom wachten? (epigram 2.90)

Dit epigram heeft Martialis gericht tot de beroemde professor in de welsprekendheid, Marcus Fabius Quintilianus, die net zoals Martialis uit Spanje afkomstig was. Zijn bekendste werk, Institutio Oratoria, was vermoedelijk nog niet gepubliceerd op het moment dat Martialis dit epigram schreef, maar de redenaar genoot ook toen al grote faam. (Craig A. Williams, Oxford 2004) […]

lees meer