Filosofen in de epigrammen van Martialis: de cynicus (4)

Het cynisme is een filosofische stroming die in grote mate schatplichtig was aan de leer van Socrates. De cynicus Antisthenes (445-365 v.Chr.) had Socrates persoonlijk gekend en beweerde zelfs dat hij hem beter begrepen had dan Plato. Net zoals Socrates wordt de logica en de fysica door de cynici op een zijspoor gezet en gaat […]

lees meer

Filosofen in de epigrammen van Martialis: het stoïcijnse begrip van vrijheid (3)

Vrijheid is een belangrijk begrip in de leer van het stoïcisme, een stroming die rond 300 v.Chr. ontstond in Griekenland en meer bepaald op het eiland Cyprus. De stichter was Zeno uit Kition, niet te verwarren met die andere Zeno (uit Elea), die bekendheid verwierf met zijn scherpzinnige paradoxen. De ethiek is de hoofdbrok van […]

lees meer